Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Sabiranje doma Izraelova

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
238
Poena
18

Reputacija:

Sabiranje doma IzraelovaDom Izrailjev je Božji zavetni narod


Jakov je bio veliki prorok koji je živeo stotinama godina pre Hristovog vremena. Pošto je Jakov bio veran, Gospod mu je dao posebno ime Izrael, što znači „onaj koji pobeđuje kod Boga“ ili „neka Bog pobedi“ (Biblijski rečnik, „Izrael“, 708). Jakov je imao dvanaest sinova. Ovi sinovi i njihove porodice postali su poznati kao dvanaest Izraelovih plemena, to jest Izraelci (videti Postanje 49:28). Jakov je bio Avramov unuk. Gospod je sklopio večni zavet sa Avramom koji je obnovljen sa Isakom i sa Jakovom, i sa njegovom decom. Bog je obećao da će Izraelci biti njegov narod saveza sve dok se drže njegovih zapovesti (videti Ponovljeni zakoni 28:9–10). Oni će biti blagoslov za sve narode sveta, donoseći im jevanđelje i sveštenstvo (videti Avram 2:9–11). Tako će oni ispuniti svoj zavet sa Gospodom i on će ispuniti svoj zavet sa njima.Dom Izraelov je bio raspršen po celom svetu

Iznova i iznova su Gospodnji proroci upozoravali dom Izrailjev šta će se dogoditi ako postanu zli. Mojsije je prorekao: „Jahve će vas rasejati među sve narode, od kraja do kraja zemlje“ (Ponovljeni zakoni 28:64). Uprkos upozorenju, Izraelci su neprestano kršili Božje zapovesti. Borili su se jedni protiv drugih i podelili se na dva kraljevstva: Severno kraljevstvo, zvano Kraljevstvo Izraela, i Južno kraljevstvo, zvano Kraljevstvo Jude. Deset od dvanaest izraelskih plemena živelo je u Severnom kraljevstvu. Tokom rata su ih neprijatelji pokorili i odveli u zarobljeništvo. Neki od njih su kasnije pobegli u zemlje na severu i izgubili se za ostatak sveta. Otprilike 100 godina nakon zauzimanja Severnog kraljevstva, Južno kraljevstvo je osvojeno. Glavni grad Jerusalim je uništen 586. pre Hrista. pre nove ere, a mnogi pripadnici preostala dva izraelska plemena odvedeni su u ropstvo. Neki pripadnici ovih plemena vratili su se kasnije i obnovili Jerusalim. Neposredno pre nego što je Jerusalim uništen, Lehi i njegova porodica, kao i njihovi prijatelji, kako to Mormonova knjiga opisuje, bili pripadnici doma Izraela, od plemena Josifa, (Jefrem i Manasije) napustili su Jerusalem i Bog ih je odveo čak na Američki kontinenet. Posle Hristovog vremena, Jerusalim je ponovo razoren, ovoga puta od rimske vojske. Jevreji iz Judinog plemena su tada rasejani po većem delu sveta. Danas se Izraelci nalaze u svim zemljama sveta. Mnogi od ovih ljudi ne znaju da potiču iz drevnog doma Izraela.Dom Izraelov mora biti sabran

Gospod je obećao da će njegov zavetni narod jednog dana biti opet sabran: „Ja ću sabrati ostatak ovaca svojih iz svih zemalja u koje sam ih rasejao“ (Jeremija 23:3). Bog okuplja svoju decu kroz misionarski rad. Kako ljudi dolaze do saznanja o Isusu Hristu, primaju uredbe spasenja i drže zavete povezane sa njima, oni postaju „sinovi saveza“. "I gle, vi ste deca proroka, i vi ste od doma Izraelovog, i vi ste od zaveta koji Otac učini s očevima vašim, govoreći Avramu: Potomstvom tvojim sva kolena zemaljska biće blagoslovena. Otac, podigavši me najpre vama, i posla me da vas blagoslovim u odvraćanju svakog od vas od bezakonja njegovih, a to zbog toga što ste deca zavetna." (3. Nefi 20:26). On ima važne razloge za okupljanje svoje dece. On ih okuplja kako bi mogli naučiti učenja jevanđelja i pripremiti se za susret sa Spasiteljem kada ponovo dođe. Prikupljaju ih da bi mogli da grade hramove i obavljaju svete obrede za pretke koji su umrli a da nisu imali ovu priliku. On ih okuplja kako bi jedni druge ojačali i bili ujedinjeni u jevanđelju, nalazeći zaštitu od nepravednih uticaja u svetu. Takođe ih okuplja kako bi se mogli pripremiti da dele jevanđelje sa drugima. Moć i autoritet da upravlja radom okupljanja doma Izraelovog date su Džozefu Smitu od proroka Mojsija, koji se pojavio 1836. godine u hramu u Kirtlandu. "Nakon završetka ovog viđenja, nebesa nam se ponovo otvoriše; i Mojsije se pojavi pred nama, i poveri nam vključeve sakupljanja Izraela sa četiri kraja zemaljska, i izvođenja deset plemena iz zemlje na severu. (UiZ 110:11). Od tada je svaki prorok držao ključeve sabranja doma Izrailjevog, a ovo okupljanje je važan deo rada Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Zavetni ljudi se sada okupljaju dok prihvataju obnovljeno jevanđelje i služe Bogu Avramovom, Isakovom i Jakovljevom (videti Ponovljeni zakoni 30:1–5). Izraelci će prvo biti okupljeni duhovno, a zatim i fizički. Oni se duhovno okupljaju kada se pridruže Crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana i sklapaju i drže svete saveze. Duhovno okupljanje počelo je u vreme proroka Džozefa Smita i nastavlja se danas širom sveta. Preobraćenici u Crkvu su Izraelci ili krvlju ili usvojenjem. Oni pripadaju porodici Avrama i Jakova (videti Avram 2:9–11; Galatima 3:26–29). „Mnoge nacije su zastupljene u… Crkvi. … Oni su došli jer je Duh Gospodnji došao na njih; ... primivši duh sabiranja, sve su napustili radi jevanđelja” (Doctrines of Salvation, Bruce R. McConkie). Telesno okupljanje Izraela znači da će zavetni narod biti „sabrani kući u zemlje baštine svoje, i uspostavljeni u svim obećanim zemljama svojim.“ (2. Nefi 9:2). Plemena Jefrema i Manasije biće sakupljena u Americi. Judino pleme će se vratiti u grad Jerusalim i okolinu. Deset izgubljenih plemena će dobiti od Jefremovog plemena svoje obećane blagoslove: "Gospod će se spomenuti onih koji su u severnim zemljama, i proroci njihovi čuće glas Njegov, i neće se više uzdržavati; i udariće stene, a led će poteći dole u prisustvu njihovom. I put će se podići usred velike dubine. Neprijatelji njihovi će postati plen njihov, A u neplodnim pustinjama će poteći jezerca žive vode; i osušeno tlo više neće biti žedna zemlja. I oni će doneti bogatstva svoja deci Jefremovoj, slugama mojim. A granice brda večnih drhtaće u njihovom prisustvu. I tamo će se pokloniti i biće krunisani slavom, i to u Sionu, rukama slugu Gospodnjih, i to dece Jefremove. I biće ispunjeni pesmama večne radosti. Gle, ovo je blagoslov večnoga Boga za plemena Izraelova, i obilniji blagoslov na glavama Jefrema i drugova njegovih." (UiZ 133:26–34). Kada je Crkva osnovana na početku, svecima je bilo naloženo da se okupljaju u Ohaju, zatim u Misuriju, a zatim u dolini Solt Lejk. Međutim, danas savremeni proroci uče da članovi Crkve treba da grade carstvo Božije u svojim zemljama. „Odluka da se dođe Hristu nije stvar fizičkog prilagođavanja; to je stvar individualnog opredeljenja. Ljudi se mogu "privesti poznanju Gospoda'' [3. Nefi 20:13] ne napuštajući svoju domovinu. Istina, u prvim danima Crkve obraćenje je često značilo emigraciju. Ali sada se okupljanje dešava u svakom narodu. … Mesto okupljanja brazilskih svetaca je u Brazilu; mesto okupljanja nigerijskih svetaca je u Nigeriji; mesto okupljanja korejskih svetaca je u Koreji, itd. Sion je "čista srca''. [UiZ 97:21]. Sion je svuda gde su pravedni sveci“ (GK, Oktobar 2006.) Telesno okupljanje Izraela neće biti potpuno do Drugog dolaska Spasitelja i posle toga u milenijumu. Tada će se ispuniti obećanje Gospodnje: "‘Zato dolaze dani’, govori Gospod, ‘kad se više neće govoriti: ‘Tako živ bio Gospod koji je Izraelove sinove izveo iz egipatske zemlje!’ Umesto toga, govoriće se: ‘Tako živ bio Gospod koji je Izraelove sinove izveo iz severne zemlje i iz svih zemalja po kojima ih je rasejao!’ Vratiću ih u zemlju njihovu koju sam dao njihovim praočevima. ‘Poslaću mnogo ribara’, govori Gospod, ‘koji će ih loviti. Zatim ću poslati mnogo lovaca koji će ih loviti po svim gorama i po svim bregovima i po svim kamenim vrletima.“ (Jeremija 16:14-16).
 
A sta ce biti kada se Izraelci malo saberu i priberu? Istrijebit ce Palestince? Palestinci su malo tamnije boje koze pa se pribojavam da su mozda oni porijeklom od onih palih dusa koje su bile uz Vraga. Kako god okrenes, ispada da su oni neprijatelji, nema sta drugo da budu. I sada kada su se Izraelci malo sabrali, istrebljuju ih vec 70 godina.
 
A sta ce biti kada se Izraelci malo saberu i priberu? Istrijebit ce Palestince? Palestinci su malo tamnije boje koze pa se pribojavam da su mozda oni porijeklom od onih palih dusa koje su bile uz Vraga. Kako god okrenes, ispada da su oni neprijatelji, nema sta drugo da budu. I sada kada su se Izraelci malo sabrali, istrebljuju ih vec 70 godina.
Nisu svi Izraelci pravedni i ne postupaju svi pravedno, ipak niko ih tamo gde su neće oterati. Tako je prorečeno. Ali mi tu govorimo samo o Judinom plemenu, znači samo o Judejcima koji su sada u Izraelu. Ali Izrael ima 12 Plemena, koji su tako davno rastureni po svetu da skori niko od njih nezna da je Izraelac, a prorečeno je da će i Oni biti sabrani.
 
Nisu svi Izraelci pravedni i ne postupaju svi pravedno

Koliko vidim, izraelska vlada daje sve od sebe da se pravedno ponasa. U zadnje 3 sedmice pobili su 7.000 nevinih ljudi.

ipak niko ih tamo gde su neće oterati.

Pa jasno kada se silom odrzava umjetna tvorevina Izrael. Zamisli da nekom pametnjakovicu pa'ne na pamet da bi se juzni Slaveni trebali vratiti u svoju pradomovinu?! I da 25 mil. ljudi pokusa preseliti negdje u Bjelorusiju. Pa tamo netko zivi, trebalo bi istjerati, pobiti 25 mil. stanovnika, oteti im kuce i zemlju da mi dodjemo na njihovo mjesto. Takvo suludo stanje bi se moglo prvesti i odrzavati samo silom i drzavnim nasiljem. To ti je fasisticka drzava Izrael.
 
Koliko vidim, izraelska vlada daje sve od sebe da se pravedno ponasa. U zadnje 3 sedmice pobili su 7.000 nevinih ljudi.Pa jasno kada se silom odrzava umjetna tvorevina Izrael. Zamisli da nekom pametnjakovicu pa'ne na pamet da bi se juzni Slaveni trebali vratiti u svoju pradomovinu?! I da 25 mil. ljudi pokusa preseliti negdje u Bjelorusiju. Pa tamo netko zivi, trebalo bi istjerati, pobiti 25 mil. stanovnika, oteti im kuce i zemlju da mi dodjemo na njihovo mjesto. Takvo suludo stanje bi se moglo prvesti i odrzavati samo silom i drzavnim nasiljem. To ti je fasisticka drzava Izrael.
prvo se to odnosi na obnovu Izraela kao pravednog naroda. Tu ispadaju svi opaki Izraelci koji se ne drže saveza a svi koji drže savez a nisu Izrelci bivaju adoptirani i postaju sinovi i kćeri Avrama, Isaka i Jakova. Bog je obećao to Avramu još na nebu u nešoj preegzistenciji. pre stvaranja ove zemlje.
 
Koliko vidim, izraelska vlada daje sve od sebe da se pravedno ponasa. U zadnje 3 sedmice pobili su 7.000 nevinih ljudi.Pa jasno kada se silom odrzava umjetna tvorevina Izrael. Zamisli da nekom pametnjakovicu pa'ne na pamet da bi se juzni Slaveni trebali vratiti u svoju pradomovinu?! I da 25 mil. ljudi pokusa preseliti negdje u Bjelorusiju. Pa tamo netko zivi, trebalo bi istjerati, pobiti 25 mil. stanovnika, oteti im kuce i zemlju da mi dodjemo na njihovo mjesto. Takvo suludo stanje bi se moglo prvesti i odrzavati samo silom i drzavnim nasiljem. To ti je fasisticka drzava Izrael.
Termin "Izreal" nema veze sa svetskom državom Izrael i odnosi se samo na pravedan narod. Ipak će jedna trećina današnjig Izraelca od Judinog plemena postati sačuvani i pravedan narod. Isto tako će se sakupiti i ostali Jevreji iz drugih Izraelskih plemena. Bog će paravednike širom sveta sakupiti i svi će biti deo Izreala.
 
Treba razdvojiti cionizam sa pravim Izraelcima.
 
Treba razdvojiti cionizam sa pravim Izraelcima.
Cionizam se tu koristi kao nešto svetsko ili političko, ali to nije tako bilo. Cion ili Sion je simbol za one koji su čista srca i to će se jednom ostavariti, kada Isus bude ponovo došao.
 
Bog će paravednike širom sveta sakupiti i svi će biti deo Izreala.

Meni se cini da imamo jedan problem u svim vjerovanjima koja se temelje na tome da ce Bog nesto da ucini i rijesi. Nije to samo kod mormona, slicno imamo i kod jehovaca i drugdje.

Naime, ako vjerujemo da ce Bog da rijesi sve probleme, onda se postavlja pitanje cemu organizirana religija, cemu crkva i zajednica vjernika.

Tada bi bilo dovoljno samo biti ispravan i dobar, a sve ostalo ce da rijesi Bog.

Naravno, dodatan je problem u tome sto nas stvarnost uporno i stalno opovrgava u takvom (naivnom) vjerovanju. Probleme uzrokuje covjek i probleme rjesava covjek. Svi problemi proslosti (npr. ropstvo, zaraze, neukost...) izazvani su od strane covjeka i tek kada su se dovoljno nagomilali da su postali neizdrziv pritisak na drustvo, ljudi su ih polako poceli rjesavati, otklanjati ili makar znacajno umanjivati.

Stovise, i danas covjek uzrokuje nove probleme koji ce u buducnosti opet od covjeka biti otklonjeni.

Stoga nam se namece razuman zakljucak da Bog djeluje preko ljudi i ostale prirode, a ne protiv prirodnih pravila i nacela. To u praksi znaci da se nikada nece ustvari desiti neko cudo pa da Bog prekrsi svoje vlastite prirodne zakone i pojavi se na nebu te okupi pravednike sirom svijeta itd. To se nikada do sada nije desilo, niti ce se ikada desiti. Naivno je vjerovati da ce se desiti nesto sto se nikada jos nije desilo, a odbacivati ono sto se stalno dogadja tu pred nasim ocima.

Meni se vise cini da Bog djeluje tako da nadahnjuje ljude da sami rjesavaju svoje vlastite probleme i tako napreduju, a ne da se iznenada pojavljuje na nebu i izaziva neke sudnje dane i smakove svijeta.
 
Meni se cini da imamo jedan problem u svim vjerovanjima koja se temelje na tome da ce Bog nesto da ucini i rijesi. Nije to samo kod mormona, slicno imamo i kod jehovaca i drugdje.

Naime, ako vjerujemo da ce Bog da rijesi sve probleme, onda se postavlja pitanje cemu organizirana religija, cemu crkva i zajednica vjernika.

Tada bi bilo dovoljno samo biti ispravan i dobar, a sve ostalo ce da rijesi Bog.

Naravno, dodatan je problem u tome sto nas stvarnost uporno i stalno opovrgava u takvom (naivnom) vjerovanju. Probleme uzrokuje covjek i probleme rjesava covjek. Svi problemi proslosti (npr. ropstvo, zaraze, neukost...) izazvani su od strane covjeka i tek kada su se dovoljno nagomilali da su postali neizdrziv pritisak na drustvo, ljudi su ih polako poceli rjesavati, otklanjati ili makar znacajno umanjivati.

Stovise, i danas covjek uzrokuje nove probleme koji ce u buducnosti opet od covjeka biti otklonjeni.

Stoga nam se namece razuman zakljucak da Bog djeluje preko ljudi i ostale prirode, a ne protiv prirodnih pravila i nacela. To u praksi znaci da se nikada nece ustvari desiti neko cudo pa da Bog prekrsi svoje vlastite prirodne zakone i pojavi se na nebu te okupi pravednike sirom svijeta itd. To se nikada do sada nije desilo, niti ce se ikada desiti. Naivno je vjerovati da ce se desiti nesto sto se nikada jos nije desilo, a odbacivati ono sto se stalno dogadja tu pred nasim ocima.

Meni se vise cini da Bog djeluje tako da nadahnjuje ljude da sami rjesavaju svoje vlastite probleme i tako napreduju, a ne da se iznenada pojavljuje na nebu i izaziva neke sudnje dane i smakove svijeta.
"Meni se vise cini da Bog djeluje tako da nadahnjuje ljude da sami rjesavaju svoje vlastite probleme i tako napreduju" Potpuno ste u pravu. Zato je Bog uvek birao proroke i njima objavljivao njegove principe pravednosti i ono koji su poverovali dobijali su moći Duha svetoga nadahnućem svedočanstvo da su ti proroci zaista Božji, i tako imali su korist i napredovali.
A na vaše pitanje: "cemu organizirana religija, cemu crkva i zajednica vjernika." dajem vam ovaj odgovor.
Isus Hrist je osnovao jednu crkvu, a zašto je on to učinio ako je crkva nevažna?

Odgovor je jednostavan: "da se sveti priprave za delo službe, za izgradnju Hristova tela, dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i poznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovoga rasta." (Ef 4:11-13)

Jasno kaže, da je svrha crkve dostići savršenstvo i postati kao Hrist. Što znači da to bez crkve nije moguće.

Krštenje vodom i duhom se obavljalo isključivo u njegovoj crkvi. Bez crkve nemožemo ispuniti njegovu zapovest: "Ko veruje i krsti se, biće spasen, a ko ne veruje, biće osuđen." (Marko 16:16)

"A Petar im reče: „Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih greha, i primićete dar Svetog Duha... „Spasite se od ovog pokvarenog naraštaja.” Tako su se krstili oni koji su svim srcem prihvatili ono što je govorio, i tog dana se učenicima pridružilo oko tri hiljade duša. (Dela 2:38-41)

I ovde piše da se njegov učenik postaje samo pripadništvom njegovoj crkvi.

Čovek može sigurno doći do vere u Hrista i bez crkve a može se i pokajati, ali bez crkve nemože primiti ovlašćeno krštenje niti primiti Dar Duha svetoga. Jer se ta dva obreda isključivo sprovode u crkvi u kojoj postoji sveštenstvo i vlast za krštenje vodom i Duhom. Isus Hrist je naš spasitelj ali je On postavio uslove i put kojim trebamo ići ako želimo biti spašeni. Cilj Njegove crkve je da se sačujau u njoj sva učenja kao i obredi i uredbe jevanđelja u čistini, da bi ih svako primio ko želi da ide putem spasenja.
 
Nazad
Vrh